Naujienos

Lapkričio 12d. Vilniuje kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ pristatyta fotografo T. Černiševo nuotraukų paroda „Norvegijos parama Lietuvai: nuo vizijos iki tikrovės“, siūlanti artimiau pažvelgti į Lietuvos vietoves ir žmones, kurių gyvenimus pakeitė Norvegijos parama.

Skaityti plačiau...
finansuoja

Dabar lankosi

Mes turime 1 svečią online
Rezultatai
Rezultatai (2009 m.)
Eil. Nr. Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

Rezultatai

Įvykdymo data

1. 2
Aristavėlės dvaro rūmų techninio darbo ir lauko inžinerinių tinklų techninio darbo projektų parengimas. 2009-03-30 pasirašyta paslaugų sutartis su viešųjų pirkimų supaprastinto atviro konkurso nugalėtoju. Vyksta projektavimo darbai.  
2. 3
Lauko inžinerinių tinklų (elektros) įrengimas ir dvarvietės sklypo aptvėrimas 2009 m. balandžio mėn. buvo aptverta sklypo apsauginė, metalinio, suvirintos vielos tinklo tvora, kurios ilgis 1910 m, aukštis 2 m. 2009-04-21 Darbų priėmimo aktas.
3. 6
Restauravimo įrangos įsigijimas Įsigyti vandens distiliatoriai (trys vnt. ) DEMIWA 5 RO su trimis 25 litrų talpomis distiliuotam vandeniui laikyti. 2009-05-26 Perdavimo priėmimo aktas
4. 6
Restauravimo įrangos įsigijimas Įsigytos stalinės lempos su padidinimo stiklu (2 vnt.) LUP-15 2009-06-09 PVM sąskaita - faktūra
5. 6
Restauravimo įrangos įsigijimas Įsigyta video kamera Canon DV XM 2 su priedais 2009-06-10 prekių priėmimo – perdavimo aktas
6. 6
Restauravimo įrangos įsigijimas Įsigytas kompresorius 2009-06-15 PVM sąskaita - faktūra
7. 6
Restauravimo įrangos įsigijimas

Įsigytos medžio apdirbimo staklės:

medžio tekinimo staklės; juostinis medžio pjovimo pjūklas; gręžimo staklės, elektrinė freza, elektrinė šlifavimo mašinėlė; rankinis siaurapjūklis

2009-07-01 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas
8. 6
Restauravimo įrangos įsigijimas Įsigytos analitinės svarstyklės PCB 100-3 2009-06-30 prekių priėmimo – perdavimo aktas
9. 7
Projekto viešinimas Sukurta ir parengta informaciniai plakatai (1000 vnt.). Vykdoma jų sklaida 2009-04-20 Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas
10. 7
Projekto viešinimas Sukurta projekto internetinė svetainė http://projektai.llbm.lt/. Parengta ir patalpinta informacinė medžiaga, dvaro rūmų istoriniai, archeologiniai tyrimai, nuotraukos 2009-06-03 paslaugų suteikimo priėmimo – perdavimo aktas
11. 7
Projekto viešinimas 2009-04-15 pasirašyta paslaugų teikimo sutartis dėl video filmo apie rūmų statybą sukūrimo  
12. 8
Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai Parengtos konkursų sąlygos, techniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir pravesta 14 (keturiolika) viešųjų pirkimų konkursų

1 –as supaprastintas atviras darbų konkursas

4-i mažos vertės atviri konkursai

9–i mažos vertės apklausos būdu (žr. viešieji pirkimai)

13. 9
Projekto priežiūra

2009-03-30 pasirašyta paslaugų sutartis projekto autorinės priežiūros vykdymui

2009-06-15 pasirašyta rūmų techninio ir darbo projekto bendrosios ekspertizės sutartis

 
14. 2
Aristavėlės dvaro rūmų techninio darbo ir lauko inžinerinių tinklų techninio darbo projektų parengimas Parengti Aristavėlės dvaro rūmų techninio darbo ir lauko inžinerinių tinklų techninio darbo projektai, įvertinti bendrosios projekto ekspertizės ir pristatyti užsakovui

2009-09-23 Atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas

15. 5
Praktinių mokymo seminarų surengimas

Pasirašyta sutartis dėl praktinių seminarų dalyvių maitinimo.

 2009-08-24 sutartis
16. 5
Praktinių mokymo seminarų surengimas

Pasirašyta sutartis dėl praktinių seminarų dalyvių apgyvendinimo.

2009-09-03 sutartis
17. 5
Praktinių mokymo seminarų surengimas 2009-08-28 įvyko Supaprastintas atviras konkursas „Edukatorių ir restauratorių ekspertų iš Lietuvos ir užsienio paslaugų pirkimas, vykdant projektą LT0020“. Negauta pasiūlymų
18. 6
Restauravimo įrangos įsigijimas Įsigyta mobili traukos spinta. 2009-08-12 prekių priėmimo – perdavimo aktas.
19. 7
Projekto viešinimas Projekto internetinės svetainėshttp://projektai.llbm.lt/. priežiūra ir papildymas naujais duomenimis 2009-07-02 paslaugų suteikimo priėmimo – perdavimo aktas.
20. 8
Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai

Parengtos konkursų sąlygos, tecniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir pravesti 4 (keturi) viešųjų pirkimų konkursai:

1 supaprastintas atviras paslaugų konkursas

2 mažos vertės supaprastinti atviri konkursai

1 mažos vertės apklausos būdu
(žr. viešieji pirkimai)
21. 9
Projekto priežiūra 2009-09-17 atlikta Aristavėlės dvaro rūmų techninio darbo ir lauko inžinerinių tinklų techninio darbo projektų bendroji ekspertizė  2009-09-17 bendrosios ekspertizės aktas Nr. BG 92.
22. 7
Projekto viešinimas Projekto internetinės svetainės http://projektai.llbm.lt/. priežiūra ir papildymas naujais duomenimis 2009-10-01 paslaugų suteikimo priėmimo – perdavimo aktas
23.  5
Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Tradicinė medinė statyba“ 22 dalyvių maitinimas 2009 m. spalio 12 – 23 d.
24.  5
Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Tradicinė medinė statyba“ 22 dalyvių apgyvendinimas 2009 m. spalio 12 – 23 d.
25. 5
Praktinių mokymo seminarų surengimas Lėktuvo bilietų Stokholmas – Kaunas- Stokholmas įsigijimas 2009 m. spalio 14 – 17 d.
26.  5
Praktinių mokymo seminarų surengimas Surengtas seminaras „Tradicinė medinė statyba“. 22 dalyviai. Skaitė paskaitas, organizavo diskusijas 4 iš Lietuvos ir 2 iš užsienio ekspertai edukatoriai, o 2 restauratoriai vedė praktinius užsiėmimus. 2009 m. spalio 12 – 23 d.
27.  5
Praktinių mokymo seminarų surengimas Vertėjos paslaugos: 4 dienos nuoseklaus vertimo žodžiu iš anglų kalbos į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą seminaro metu ir metodinės medžiagos „Istorinių medinių statinių apsauga“ vertimas raštu 65 lapų iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. 2009 m. spalio 14 – 24 d.
28. 5
Praktinių mokymo seminarų surengimas Nupirkta mokomoji medžiaga – medienos rąstai, kurie buvo naudojami praktinių užsiėmimų metu. 2009 m. spalio 12 – 23 d.
29. 7
Projekto viešinimas Pagamintas ir pastatytas informacinis stendas ir pagaminta atminimo lentelė 2009-11-24
30.  8
Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai Parengtos konkursų sąlygos, tecniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir pravesta 7 (septyni) viešiejųjų pirkimų konkursai: 5 mažos vertės apklausos būdu, 1 supaprastintas atviras, 1 mažos vertės supaprastintas atviras konkursas Žr. Viešieji pirkimai
31. 8
Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai Įsigyta popieriaus, CD, segtuvų ir kitų reikalingų viešųjų pirkimų konkursų parengimui kanceliarinių priemonių. 2009 m. spalio mėn.
32. 9
Projekto priežiūra Sudaryta Aristavėlės dvaro statymo darbų (I etapo) ir lauko inžinerinių tinklų įrengimo darbų (I etapo) techninės priežiūros paslaugų sutartis. 2009-11-10
33. 3
Lauko inžinerinių tinklų (elektros) įrengimas ir dvarvietės sklypo aptvėrimas Rekonstruota elektros tiekimo pastotė, padidinta galia 2009-12-22
 
Rezultatai (2010 m.)
Eil. Nr. Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

Rezultatai

Įvykdymo data

I ketvirtis (nuo 2010-01-01 iki 2010-03-31)
1. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta sutartis dėl transporto paslaugų suteikimo kelionėms po Lietuvos Respubliką. 2010-03-15
sutartis
2. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Medžio drožyba“ 22 dalyvių maitinimas. 2010 m. kovo 8-19 dienomis
3. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Medžio drožyba“ 22 dalyvių apgyvendinimas. 2010 m. kovo 8-19 dienomis
4. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Surengtas seminaras „Medžio drožyba“. 22 dalyviai. Seminaro metu ekspertų edukatorių iš Lietuvos perskaityti 7 pranešimai, restauratorių objekte pravesti 6 praktiniai užsiėmimai, organizuotos diskusijos ir darbas grupėse. 2010 m. kovo 8-19 dienomis
5. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Nupirkti mokomieji įrankiai – kaltai, kurie buvo naudojami praktinių užsiėmimų metu 2010 m. kovo 8-19 dienomis
6. 9 Projekto priežiūra Pratęsta statybos techninės priežiūros sutartis 2010-03-31
susitarimas
7. 8 Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai Parengtos pirkimų sąlygos, techniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir įvykdyti 3 (trys) viešieji pirkimai:
3 mažos vertės pirkimai
Žr. viešieji pirkimai
II ketvirtis (nuo 2010-04-01 iki 2010-06-30)
8. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta atlygintinų intelektinių paslaugų teikimo sutartis. 2010-04-12
sutartis
9. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta sutartis dėl transporto paslaugų suteikimo kelionėms po Lietuvos Respubliką. 2010-04-16
sutartis
10. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Staliaus darbai“ 22 dalyvių maitinimas. 2010 m. balandžio 12-23 dienomis
11. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Staliaus darbai“ 22 dalyvių apgyvendinimas. 2010 m. balandžio 12-23 dienomis
12. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Kelto bilietų Stokholmas-Ryga-Stokholmas įsigijimas. 2010 m. balandžio 12-23 dienomis
13. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Surengtas seminaras „Staliaus darbai“. 22 dalyviai. Seminaro metu 1 ekspertas edukatorius iš užsienio skaitė pranešimus, organizavo diskusijas, pravedė 4 praktinius užsiėmimus. Lietuvos ekspertų edukatorių perskaityti 2 pranešimai ir restauratorių pravesti 2 praktiniai užsiėmimai autentiškame mediniame Sližių dvare (organizuotas išvažiuojamasis seminaras). 2010 m. balandžio 12-23 dienomis
14. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Vertėjos paslaugos 6 dienos nuoseklaus vertimo žodžiu iš anglų kalbos į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą seminaro pranešimų, diskusijų ir praktinių užsiėmimų metu. 2010 m. balandžio 14-17, 19-20 dienomis
15. 8 Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai Parengtos pirkimų sąlygos, techniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir įvykdytas 1 (veinas) viešasis pirkimas:
1 mažos vertės pirkimas apklausos būdu
Žr. viešieji pirkimai
16. 7 Projekto viešinimas Projekto internetinės svetainės http://projektai.llbm.lt priežiūra ir papildymas naujais duomenimis Paslaugų suteikimas neatlygintinai
III ketvirtis (nuo 2010-07-01 iki 2010-09-30)
17. 1 Aristavėlės dvaro rūmų satyba Pasirašyta rangos sutartis su viešųjų pirkimų nugalėtoju. Vyksta statybos darbai. 2010-08-23
18. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta sutartis dėl nendrių-mokymo medžiagų pirkimo.

2010-09-10

sutartis
19. 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta sutartis dėl transporto paslaugų suteikimo kelionėms po Lietuvos Respubliką.

2010-09-13

sutartis
20 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta atlygintinų intelektinių paslaugų teikimo sutartis.

2010-09-18

sutartis
21 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Stogų dengimas“ 22 dalyvių maitinimas. 2010 m. rugsėjo 13-24 dienomis
22 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Stogų dengimas“ 22 dalyvių apgyvendinimas 2010 m. rugsėjo 13-24 dienomis
23 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Lėktuvo bilietų Stocholmas – Kaunas - Stocholmas įsigijimas 2010 m. rugsėjo 18-22 dienomis
24 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Surengtas seminaras „Stogų dengimas“. 22 dalyviai. Seminaro metu ekspertų edukatorių perskaityti 6 pranešimai ir restauratorių pravesti 8 praktiniai užsiėmimai 2010 m. rugsėjo 13-24 dienomis
25 8 Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai

Parengtos pirkimų sąlygos, techniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir įvykdyti 6 (šeši) viešieji pirkimai:

1 supaprastintas atviras konkursas

1 supaprastintas neskelbiamų derybų būdu

4 mažos vertės pirkimai apklausos būdu
Žr. viešieji pirkimai
26 7 Projekto viešinimas Projekto internetinės svetainės http://projektai.llbm.lt priežiūra ir papildymas naujais duomenimis Paslaugų suteikimas neatlygintinai
IV ketvirtis (nuo 2010-10-01 iki 2010-12-31)
27 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta atlygintinų intelektinių paslaugų teikimo sutartis.

2010-10-11

sutartis
28 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta transporto paslaugų suteikimo sutartis

2010-10-12

sutartis
29 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Pasirašyta atlygintinų intelektinių paslaugų teikimo sutartis.

2010-10-19

sutartis
30 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Medinio paveldo restauravimas“ 22 dalyvių maitinimas. 2010 m. spalio 12-23 dienomis
31 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Praktinio mokymo seminaro „Medinio paveldo restauravimas“ 22 dalyvių apgyvendinimas. 2010 m. spalio 12-23 dienomis
32 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Lėktuvo bilietų Stocholmas – Kaunas - Stocholmas įsigijimas. 2010 m. spalio 11-16 dienomis
33 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Lėktuvo bilietų Duesseldorf – Vilnius - Duesseldorf įsigijimas. 2010 m. spalio 19-22 dienomis
34 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Surengtas seminaras „Medinio paveldo restauravimas“. 22 dalyviai. Seminaro metu skaitė pranešimus, organizavo diskusijas 2 iš užsienio ekspertai edukatoriai ir 7 iš Lietuvos, o 3 restauratoriai vedė praktinius užsiėmimus. 2010 m. spalio 12-23 dienomis
35 5 Praktinių mokymo seminarų surengimas Vertėjos paslaugos: 5 dienos nuoseklaus vertimo žodžiu iš anglų kalbos į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbą seminaro pranešimų, diskusijų ir praktinių užsiėmimų metu. 2010 m. spalio 13-15, 19-20 dienomis
36 8 Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai

Parengtos pirkimų sąlygos, techniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir įvykdyti 4 (keturi) viešieji pirkimai:

4 mažos vertės pirkimai apklausos būdu
Žr. viešieji pirkimai
37 7 Projekto viešinimas Projekto internetinės svetainės http://projektai.llbm.lt priežiūra ir papildymas naujais duomenimis Paslaugų suteikimas neatlygintinai
38 7 Projekto viešinimas Pasirašyta video filmo sukūrimo sutartis 2010-12-15 sutartis
39 6 Restauravimo įrangos įsigijimas Pasirašyta galvaninės vonios komplekto pirkimo - pardavimo sutartis 2010-12-16 sutartis
40 1 Aristavėlės dvaro rūmų satyba Pasirašytas papildomas susitarimas prie rangos sutarties Nr. 91 2010-12-31 Papildomas susitarimas Nr.1
41 7 Projekto viešinimas Projekto internetinės svetainės http://projektai.llbm.lt priežiūra ir papildymas naujais duomenimis Paslaugų suteikimas neatlygintinai
 
Rezultatai (2011 m.)
Eil. Nr. Veiklos Nr.

Veiklos pavadinimas

Rezultatai

Įvykdymo data

I ketvirtis (nuo 2011-01-01 iki 2011-03-31)
1. 6 Restauravimo įrangos įsigijimas Įsigytas galvaninės vonios komplektas 2011-01-31 sąskaita faktūra
2. 10 Projekto auditas Pasirašyta audito atlikimo sutartis 2011-02-21 sutartis
3. 7 Projekto viešinimas Sukurtas video filmas 2011-03-14 priėmimo - perdavimo aktas
4. 1 Aristavėlės dvaro rūmų satyba Pasirašyta rangos sutartis papildomiems darbams. 2011-03-15 sutartis
3 Lauko inžinerinių tinklų (elektros) įrengimas ir dvarvietės sklypo aptvėrimas Pasirašyta rangos sutartis papildomiems darbams. 2011-03-15 sutartis
5. 8 Projekto paslaugų, prekių ir darbų viešieji pirkimai Parengtos pirkimų sąlygos, techniniai reikalavimai ir techninės užduotys ir įvykdyti 3 (trys) viešieji pirkimai: 3 mažos vertės pirkimai apklausos būdu Žr. viešieji pirkimai
6. 7 Projekto viešinimas Projekto internetinės svetainės http://projektai.llbm.lt priežiūra ir papildymas naujais duomenimis Paslaugų suteikimas neatlygintinai