Naujienos

Lapkričio 12d. Vilniuje kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ pristatyta fotografo T. Černiševo nuotraukų paroda „Norvegijos parama Lietuvai: nuo vizijos iki tikrovės“, siūlanti artimiau pažvelgti į Lietuvos vietoves ir žmones, kurių gyvenimus pakeitė Norvegijos parama.

Skaityti plačiau...
finansuoja

Dabar lankosi

Mes turime 2 svečius online
Apie projektą
Atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus“

Medinė architektūra, Lietuvoje dominavusi iki pat XX amžiaus pradžios yra vertinga kultūros paveldo dalis. Mediena kaip lengvai prieinama žaliava buvo patraukli ir tinkama sakraliniams statiniams, gyvenamiesiems namams, ūkiniams trobesiams statyti. Medinės architektūros kūrėjai rėmėsi iš kartos į kartą sukaupta ir perduodama patirtimi bei tradicijomis.

Ekspertų vertinimu, Lietuvoje medinis kultūros paveldas nyksta. Pagrindinės priežastys – laikas, atmosferos ir mikroorganizmų poveikis ir kiti pastatams žalingi veiksniai sudaro šio paveldo išsaugojimo problemas. Beveik neliko tradicinius amatus išmanančių meistrų, restauracijai trūksta autentiškų medžiagų (šiaudų), žemas fiksacijos ir tyrimų lygis, žemas medinės architektūros vertės suvokimas visuomenėje.

Skaityti daugiau...
 
Biudžetas

Bendra projekto išlaidų suma yra 824 124,00 eurų (aštuoni šimtai dvidešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt keturi eurai, 00 ct), t.y. 2 845 535,34 litai (du milijonai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai penki šimtai trisdešimt penki litai, 34 ct):

Skaityti daugiau...
 
Projekto veiklos
 1. Aristavėlės dvaro rūmų atstatymo ir restauravimo darbai (I etapas).
 2. Techninio ir darbo projektų korektūra ir parengimas.
 3. Apsauginės tvoros nutiesimas ir lauko inžinerinių tinklų (elektros) statyba (I etapas).
 4. Rūmų atstatymo proceso dokumentavimas ir fiksavimas.
Skaityti daugiau...
 
Planuojami rezultatai
 1. Parengtas Aristavėlės dvaro sodybos rūmų atstatymo ir lauko inžinerinių tinklų techniniai darbo projektai. 
 2. Atstatyti Aristavėlės dvaro sodybos rūmai (I etapas). Nutiestos elektros perdavimo kabelinės linijos, įrengta žaibosauga, pastatyta transformatorinė.
 3. Įsigyta restauracinių dirbtuvių įranga.
 4. Surengti ir pravesti 5 praktiniai mokymo seminarai.
 5. Parengtos Lietuvos ir užsienio ekspertų medinio paveldo restauravimo ir jo mokymo rekomendacijos.
 6. Aristavėlės dvaro rūmų atstatymo proceso dokumentavimas ir fiksavimas foto / video kamera, video filmo sukurimas.
 7. Informacija apie projektą, jo eigą, rezultatus skelbti internetinėje svetainėje.
 8. Parengti ir išspausdinti plakatai, lipdukai. Įrengtos informacinė ir atminimo lentos.

Projekto vadovė Lietuvos liaudies buities muziejaus direktorė Violeta Reipaitė