Naujienos

Lapkričio 12d. Vilniuje kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ pristatyta fotografo T. Černiševo nuotraukų paroda „Norvegijos parama Lietuvai: nuo vizijos iki tikrovės“, siūlanti artimiau pažvelgti į Lietuvos vietoves ir žmones, kurių gyvenimus pakeitė Norvegijos parama.

Skaityti plačiau...
finansuoja

Dabar lankosi

Mes turime 1 svečią online
Atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus“

Medinė architektūra, Lietuvoje dominavusi iki pat XX amžiaus pradžios yra vertinga kultūros paveldo dalis. Mediena kaip lengvai prieinama žaliava buvo patraukli ir tinkama sakraliniams statiniams, gyvenamiesiems namams, ūkiniams trobesiams statyti. Medinės architektūros kūrėjai rėmėsi iš kartos į kartą sukaupta ir perduodama patirtimi bei tradicijomis.

Ekspertų vertinimu, Lietuvoje medinis kultūros paveldas nyksta. Pagrindinės priežastys – laikas, atmosferos ir mikroorganizmų poveikis ir kiti pastatams žalingi veiksniai sudaro šio paveldo išsaugojimo problemas. Beveik neliko tradicinius amatus išmanančių meistrų, restauracijai trūksta autentiškų medžiagų (šiaudų), žemas fiksacijos ir tyrimų lygis, žemas medinės architektūros vertės suvokimas visuomenėje.

 

Lietuvos liaudies buities muziejus, būdamas svarbiausias etnografinis muziejus šalyje, turėdamas didžiulę autentiškų medinių pastatų ekspoziciją ir ilgametę jų restauravimo patirtį, ėmėsi iniciatyvos plėtoti medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo veiklą, kelti objektų savininkų sąmoningumo lygį ir šviesti visuomenę. Šiuo tikslu bus atstatomi 1987 m. įgyti Kėdainių rajone Aristavėlės dvaro sodybos rūmai, kurių nebuvo galima išsaugoti vietoje. Atlikus išsamius architektūrinius, archeologinius, vidaus polichromijos tyrimus bei projektavimo darbus, pastatas buvo išardytas ir pervežtas į muziejų, kur iki šiol yra saugomas ir ruošiamasi jo atstatymui.

Restauravimo darbai bus derinami su praktiniu mokymu, o projekto metu sukurta infrastruktūra ateityje bus panaudojama kaip medinio paveldo ir tradicinių amatų kompetencijos centro bazė. Projekto metu bus kviečiami ekspertai iš Norvegijos ir kitų šalių, kurie kartu su Lietuvos specialistais vadovaus praktinio mokymo seminarams ir atliks medinio paveldo objektų būklės vertinimą.Tokiu būdu bus perimama vertinga užsienio šalių, ypač Norvegijos, kuri garsėja giliomis medinio paveldo apsaugos tradicijomis, patirtis.

Bendras projekto tikslas – medinio kultūros paveldo išsaugojimas ir tvari plėtra Lietuvoje. Projekto tikslas – medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus.

2006 m. kultūros ir turizmo konsultantas Martynas Užpelkis parengė Aristavėlės dvaro sodybos atkūrimo ir pritaikymo regioniniam restauravimo – konservavimo centrui bei kultūrinio turizmo ir švietimo veiklai galimybių studiją. Joje išnagrinėti visi planuojamos veiklos aspektai, įvertintos muziejaus infrastruktūros ir veiklos plėtros galimybės, nustatyti tikslai ir uždaviniai, įvertinta projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos, detalus veiklos planas, projekto finansinis gyvybingumas, investicijų grąža, ekonominė nauda ir kiti efektyvumo rodikliai.
2008 m. rugsėjo 30 d. muziejus pasirašė Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutartį Nr. 2004-LT0020-IP-1EEE, kurioje apibrėžtos projekto „Medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus“ vykdymo specialiosios ir bendrosios sąlygos.

Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2010 m.kovo 31 d.