Naujienos

Lapkričio 12d. Vilniuje kino teatre „Forum Cinemas Vingis“ pristatyta fotografo T. Černiševo nuotraukų paroda „Norvegijos parama Lietuvai: nuo vizijos iki tikrovės“, siūlanti artimiau pažvelgti į Lietuvos vietoves ir žmones, kurių gyvenimus pakeitė Norvegijos parama.

Skaityti plačiau...
finansuoja

Dabar lankosi

Mes turime 9 svečius online

Pirmasis seminaras dailidėms „Tradicinė medžio statyba“

 

Vykdant projektą "Medinio paveldo restauratorių ir tradicinių amatų praktinio mokymo plėtra Lietuvos liaudies buities muziejuje, atstatant Aristavėlės dvaro sodybos rūmus", bendrai finansuojamą Lietuvos ir EEE finansinio mechanizmo lėšomis, suplanuoti 5 praktinio mokymo seminarai. Pirmasis jų, „Tradicinė medžio statyba“, vyko 2009 m. spalio 12-23 d. muziejaus teritorijoje. Jame dalyvavo 30 asmenų (dauguma dailidės) iš įvarių Lietuvos institucijų.


Teorinėje seminaro dalyje buvo skaitomi pranešimai dailidėms restauratoriams svarbiomis tradicinės medžio statybos ir architektūros istorijos temomis. Prelegentai iš Lietuvos kalbėjo apie tradicinius statybos būdus, konstrukcijas ir įrankius, apie medžio sandarą, rūšis ir savybes, apie restauruojamų objektų medžiagas ir atlikimo technikas. Užsienio ekspertas supažindino su Švedijos patirtimi tvarkant medinius pastatus, papasakojo apie restauratorių rengimą ir amatų mokymą Skandinavijos šalyse. Dalis užduočių, - objekto pažeidimų ir pakeitimų išaiškinimas, senųjų technologijų atpažinimas, verčių nustatymas, - buvo atliekamos mažomis grupelėmis tyrinėjant  seną klebonijos svirną, vėliau kartu aptariamos, išdiskutuojamos. Viešnia iš Baltarusijos skaitė paskaitą apie restauruojamų objektų  biologinius pažeidimus, savo pranešimą iliustruodama gyvais pavyzdžiais natūroje  ir dokumentiniu filmu apie pelėsius. Kartu buvo pasidalinta tarptautinio bendradarbiavimo patirtimi, demonstruoti dokumentiniai filmai iš ankstesnių tarptautinių projektų, papasakota apie dailidystės tradicijas Prancūzijoje, Vokietijoje, kitose šalyse, atkreiptas dėmesys į amatų mokymą ir palankias sąlygas juos plėtoti muziejaus aplinkoje.


Praktinių užsiėmimų metu buvo dirbama senaisiais tradiciniais įrankiais (plačiašmeniais kirviais,  skliutais), jais tašomi rąstai, senoviniu būdu perskeliami, vėliau, paruošus medieną, pademonstruoti įvairūs kampų sukirtimai.


Teorinių ir praktinių užsiėmimų metu vyko aktyvios diskusijos, iškylantys klausimai buvo vietoje išsiaiškinami, o bendravimas neformalioje aplinkoje vyko ir po darbo. Seminaras baigėsi jo vertinimu, pasiūlymais ir sertifikatų įteikimu 24 dalyviams.
Nuotraukose užfiksuotos seminaro akimirkos ir senieji įrankiai.


Eligijus Juvencijus MorkūnasDaugiau nuotraukų